Sales Director

Darbo aprašymas

One of the international and leading companies in the Baltic market visual advertising industry with the central office in Lithuania is looking for a new Sales Director who will play an important role to help the company grow bigger.

 

Job responsibilities:

 • Active attraction of new customers, upselling and creating long-term relationships with existing clients;
 • Attendance in exhibitions and other events to present company‘s products;
 • Active participation in the company‘s service and branding, making use of social media communication to promote company‘s products;
 • Development of sales strategies and processes for new and existing products;
 • Making competitors‘ research and market analysis;
 • Planning sales activities and creating monthly report.

Reikalavimai

We expect from candidates:

 • At least 3 years of successful experience in visual advertising sector;
 • Marketing and promotion services experience in B2B sector;
 • Fluent Latvian, Russian and English language knowledge;
 • Focus on customers and excellent communication and presentation skills;
 • Have ability to travel and attend exhibitions and other events;
 • Dynamic personality with a self-motivation and enthusiastic attitude;
 • Category B driving license. 

The company offers:

 • Interesting and dynamic work with a support in a professional team;
 • Friendly and welcoming working atmosphere;
 • High development, carrier prospects and growth opportunities;
 • A competitive salary and social guarantees;
 • Attractive and motivating compensation package. 

For more information:

When applying, send your resume and a short cover letter in English. For more information contact Greta (English only) +37063601096 or via e-mail job.r44a1@soprana.recruitee.com


------------

Pārdošanas direktors

Darba apraksts

Viens no starptautiskajiem un vadošajiem uzņēmumiem Baltijas tirgū vizuālās reklāmas nozarē ar centrālo biroju Lietuvā meklē jaunu pārdošanas direktoru, kam būs svarīga loma uzņēmuma attīstībā.

 

Darba pienākumi:

 • jaunu klientu piesaiste un ilgtermiņa attiecību veidošana ar klientiem un to uzturēšana;
 • piedalīšanās izstādēs un citos pasākumos, lai prezentētu uzņēmuma produktus;
 • aktīva līdzdalība uzņēmuma apkalpošanā un zīmolradē, izmantojot sociālo mediju komunikāciju, lai popularizētu uzņēmuma produktus;
 • jaunu un esošu produktu pārdošanas stratēģiju un procesu izstrāde;
 • konkurentu izpētes un tirgus analīzes veikšana;
 • pārdošanas pasākumu plānošana un ikmēneša pārskata izveide. 

Prasības kandidātiem

Mēs sagaidām no kandidātiem:

 • vismaz 3 gadu ilga veiksmīga pieredze vizuālās reklāmas nozarē;
 • mārketinga un reklāmas pakalpojumu pieredze B2B nozarē;
 • labas krievu un angļu valodas zināšanas;
 • koncentrācija uz klientiem un lieliskām komunikācijas un prezentācijas prasmēm;
 • spēja ceļot un apmeklēt izstādes un citus pasākumus;
 • dinamiska personība ar pašmotīviju un entuziasma attieksmi;
 • B kategorijas vadītāja apliecība. 

Uzņēmums piedāvā:

 • interesantu un dinamisku darbu kolēģu atbalstu darba procesā;
 • draudzīgu un patīkamu darba atmosfēru;
 • attīstību, karjeras un izaugsmes iespējas;
 • konkurētspējīgu algu un sociālās garantijas;
 • pievilcīgu un motivējošu kompensācijas paketi. 

Vairāk informācijas:

Iesniedzot pieteikumu, sūtiet savu CV un īsu pavadvēstuli angļu valodā. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar Greta (tikai angļu valodā) +37063601096 vai pa e-pastu job.r44a1@soprana.recruitee.com